Muzicianul modern trebuie să fie versatil ṣi să aibă un bagaj mare de cunoṣtinṭe pentru a-ṣi construi o carieră ȋndelungată ȋn industria muzicală. Cursurile ṣcolii Crina Mardare Music Experience răspund nevoilor din piaṭă ṣi se focusează pe aspectele principale, cum ar fi producṭia, creaṭia sau performanṭa. Ne concentrăm pe muzică modernă, comtemporană ṣi comercială ṣi ȋncurajăm elevii să experiementeze, să creeze ṣi să inoveze ȋn timp ce ȋṣi dezvoltă aptitudinile muzicale ṣi tehnice.

Ȋnfiinṭată ṣi condusă de Crina Mardare, ṣcoala lucrează cu unii dintre cei mai buni profesori din ṭară, atȃt cu studii cȃt ṣi cu experienṭă ȋn domeniu, ṣi ne mȃndrim cu un portofoliu de invidiat de artiṣti din tȃnăra generaṭie.

De asemenea, suntem singura instituṭie de acest gen din ṭară care face pregătire pentru admitere cu tinerii care ȋṣi doresc să studieze la cele mai prestigioase universităṭi de profil din lume. Programa este distinctă pentru persoanele care vor să se specializeze ȋn domeniu, faṭă de cele care o fac doar ca hobby.

Mulṭi dintre absolvenṭii noṣtri ṣi-au făcut deja un nume, au semnat cu case de producṭie mari ṣi s-au lansat pe piaṭa internaṭională. Alṭii au mers la universităṭi faimoase din străinătate sau compun pentru artiṣti celebri.

Crina Mardare Music Experience” reuṣeṣte să atragă ṣi să ȋṣi păstreze elevii ṣi datorită dotărilor tehnice de ultimă generaṭie din sălile de curs, dar ṣi datorită amplasării ȋn apropierea Arenelor Romane, una dintre principalele locaṭii de concerte din Bucureṣti. Aici organizăm constant evenimente, audiṭii ṣi concursuri ȋn care cei mici au ocazia de a urca ṣi performa pe scena Arenelor, ȋn aceleaṣi condiṭii ȋn care o fac ṣi artiṣtii consacraṭi.

Urmȃnd cursurile noastre veṭi obṭine răspunsurile la cele mai frecvente probleme pe care le ȋntȃmpinaṭi atunci cȃnd vă apucaṭi serios de cȃntat.

  • Cum să cȃnt fără a simṭi că forṭez laringele?
  • Cum să produc un sunet natural ṣi expresiv ṭinȃnd cont de timbrul vocii mele?
  • Cum să folosesc instrumentul voce pentru a produce efecte care să mă ajute să fiu cȃt mai original atunci cȃnd cȃnt?

Voi aveṭi multe ȋntrebări ṣi noi suntem pregătiṭi să facem un studiu comparativ a mai multor tehnici vocale existente ṣi practicate de vocal-coaches celebri, pentru a putea ȋnṭelege cȃt mai bine cum funcṭionează instrumentul vostru, VOCEA.

De asemenea, vom alege acele tehnici potrivite specificului ṣi particularităṭilor fiecărei voci ȋn parte.