Ṣcoala are ȋn structură, pe lȃngă studiul unui instrument (pian, chitară, bass, tobe, voce) ṣi cȃteva discipline care reprezintă, ȋn viziunea noastră, baza educaṭională muzicală: teorie ṣi solfegii, ear training (perceperea ȋnălṭimii sunetului, dezvoltarea auzului melodic ṣi armonic), armonie clasică ṣi modernă, studiul genurilor muzicale ṣi stil.

Este un concept unic pe piaṭa romȃnească de profil, se adresează tuturor celor care vor să exploreze lumea muzicii, indiferent de vȃrstă, avȃnd programe diferite, ȋn funcṭie de dorinṭele ṣi aspiraṭiile fiecărui elev. Din 2015 am făcut demersuri pentru obṭinerea atȃt a unei acreditări interne, cȃt ṣi a uneia internaṭionale, ṣi aṣteptăm să primim răspunsuri pozitive ȋn curȃnd, pentru că, ȋn ultimii 4 ani, au intrat la universităṭi de profil din Europa ṣi SUA elevi care au urmat cursurile ṣcolii noastre.

Curs de Canto

• Descoperiṭi-vă vocea
• Sunete ȋnalte cȃntate cu uṣurinṭă
• Descoperiṭi ṣi lărgiṭi ambitusul
• Descoperiṭi timbrul vocal
• Cȃntaṭi ȋn toate stilurile
• Eliminaṭi tensiunile vocale
• Exerciṭii tehnice specifice pentru pasajul tranzitoriu dintre registre
• Studiul nuanṭelor
• Fluiditate, agilitate, volum
• Respiraṭie
• Fonaṭie
• Articulatori
• Terapie vocală
Nu uitaṭi, perseverenṭa este cea mai importantă!

Curs de Pian

• Iniṭiere pentru ȋncepători
• Aprofundare pentru avansaṭi
• Notaṭie muzicală
• Tehnică pianistică
• Interpretare
• Practică de studio
• Cifraje

Curs de Tobe

• ABC-ul instrumentistului percuṭionist
• Noṭiuni teoretice ṣi practice
• Formarea ṣi coordonarea reflexelor
• Independenṭa mȃinilor
• Independenṭa picioarelor
• Tehnică ṣi mijloace de expresie
• Agenda ritmurilor
• Manieră personală
• Practică de studio

Curs de Teorie & Solfegiu

• Scări majore
• Scări minore
• Solfegiu
• Valori de note
• Intervale
• Acorduri de 3 sunete
• Acorduri de 4 sunete
• Scări de blues
• Scări pentatonice
• Formule ritmice
• Scări cromatice

Curs de Chitara

•Tabulatura convenṭională
•Notaṭiile ritmice
•Postură
•Lovire ṣi ciupire a coardelor
•Scări majore
•Scări minore
•Moduri ṣi scări de blues
•Improvizaṭie simplă
•Schimbarea tonalităṭilor
•Folosirea capodrastului
•Progresii de acorduri

Curs de Chitara Bass

Nivelul 1 – Iniṭiere

Acordarea basului
Postura corectă
•Citirea notelor muzicale ȋn cheia Fa ṣi interpretarea lor cu chitara bass
•Tehnici ṣi sfaturi
•Simbolurile muzicale
•Note pe primele 5 freturi
•Iniṭiere linii de bass ṣi ritmie

Nivelul 2 – Ȋncepători

•Citire cifraje ṣi tabulaturi
•Game majore ṣi minore
•Linii clasice de blues
•Linii bass cover-uri
•Stiluri ṣi groove-uri

Nivelul 3 – Avansaṭi

•Citire cifraje ṣi tabulaturi
•Minor pentatonic, major pentatonic
•Interpretarea cu nuanṭe
•Aprofundarea stilurilor muzicale: blues, rock, pop, soul, funk, slap, swing etc.
•Linii de bass cover-uri
•Ritm ṣi armonie

Ear training

• Identificarea sunetelor muzicale
• Ȋnălṭimea sunetelor
• Memorie muzicală
• Identificarea acordurilor
• Identificarea timbrelor instrumentelor
• Identificarea intervalelor
• Ritm ṣi progresii armonice
• Identificarea scărilor
• Ȋnvăṭăm să solfegiem

Curs de creatie muzicala si compozitie

•Armonie clasică
•Armonie modernă
•Creare de linii melodice
•Improvizaṭie

Curs de educatie muzicala pentru copii intre 4 si 7 ani

•Jocuri muzicale
•Educarea auzului ṣi ritmului
•Acomodarea cu instrumentele muzicale specifice vȃrstei
•Dezvoltarea creativităṭii
•Mini-recitaluri
•Grup de 4,5 copii

 Curs Pregatire scenica

•Modelarea caracterului
•Eliminarea stresului ṣi a tracului
•Cultivarea voinṭei ṣi perseverenṭei
•Controlarea emoṭiilor
•Monitorizarea corpului ṣi a miṣcărilor faciale
•Cucerirea publicului
•Să ne simṭim bine ȋn propria piele pe scenă
•Creativitate ṣi naturaleṭe ȋn orice situaṭie

Organizăm, de asemenea, master class-uri lunare ṭinute de artiṣti profesioniṣti, atȃt romȃni cȃt ṣi străini, cu experienṭă de scenă.

Pot fi organizate, ȋn funcṭie de cereri, ṣi ore de ansamblu. Punem la dispoziṭia elevilor noṣtri săli ṣi o trupă cu care orice solist sau instrumentist poate să repete ȋnaintea concursurilor sau altor evenimente.

Toṭi elevii ṣcolii au acces la serviciile studioului Class Music Studio.

F0rmular inscriere

formular